چرت و پرت های یک ذهن معیوب

و در نهایت فینال

استرالیا-کره جنوبی

23آبان 1346:استرالیا 3-2 کره جنوبی(تونگ نات-هوشی مینه-ویتنام)

22مهر 1348:استرالیا 2-1 کره جنوبی(دونگ دائمون-سئول-کره جنوبی)

28مهر 1348:استرالیا 1-1 کره جنوبی(دونگ دائمون-سئول-کره جنوبی)

10مهر 1351:استرالیا 1-1 کره جنوبی(دونگ دائمون-سئول-کره جنوبی)

12مهر 1351:استرالیا 2-0 کره جنوبی(دونگ دائمون-سئول-کره جنوبی)

6آبان 1352:استرالیا 0-0 کره جنوبی(اس اف اس-سیدنی-استرالیا)

9آبان 1352:استرالیا 1-0 کره جنوبی(دولت-هنگ کنگ-هنگ کنگ)

5شهریور 1356:استرالیا 2-1 کره جنوبی(اس اف اس-سیدنی-استرالیا)

1آبان 1356:استرالیا 0-0 کره جنوبی(گودئوک-بوسان-کره جنوبی)

25مهر 1361:استرالیا 3-2 کره جنوبی(جالان بسار-سنگاپور-سنگاپور)

31خرداد 1366:استرالیا 5-6 کره جنوبی(دونگ دائمون-سئول-کره جنوبی)

14شهریور 1369:استرالیا 0-1 کره جنوبی(المپیک-سئول-کره جنوبی)

18شهریور 1369:استرالیا 0-1 کره جنوبی(گودئوک-بوسان-کره جنوبی)

24خرداد 1370:استرالیا 3-4 کره جنوبی(المپیک-سئول-کره جنوبی)

2مهر 1372:استرالیا 1-1 کره جنوبی(المپیک-سئول-کره جنوبی)

4مهر 1372:استرالیا 0-1 کره جنوبی(ناسیونال-هراره-زیمباوه)

3بهمن 1375:استرالیا 2-1 کره جنوبی(لانگ پارک-بریزبین-استرالیا)

22بهمن 1376:استرالیا 1-0 کره جنوبی(اس اف اس-سیدنی-استرالیا)

16مهر 1379:استرالیا 2-4 کره جنوبی(الرشید-دوبی-امارات)

13خرداد 1380:استرالیا 0-1 کره جنوبی(جام جهانی-سوون-کره جنوبی)

15خرداد 1388:استرالیا 1-3 کره جنوبی(جام جهانی-سئول-کره جنوبی)

24دی 1389:استرالیا 1-1 کره جنوبی(الغرافه-دوحه-قطر)

24آبان 1391:استرالیا 2-1 کره جنوبی(هواسئونگ-هواسئونگ-کره جنوبی)

29تیر 1392:استرالیا 0-0 کره جنوبی(جام جهانی-سئول-کره جنوبی)

27دی 1393:استرالیا 0-1 کره جنوبی(سان کورپ-بریزبین-استرالیا)

پنجشنبه نهم بهمن 1393| 22:40 |محمدرضا| |

|________________________┍──────────────┤

 

کم کم داره تموم میشه

امارات-عراق

30آذر 1354:امارات 0-5 عراق(رادس-تونس-تونس)

17فروردین 1355:امارات 0-4 عراق(خلیفه-دوحه-قطر)

14فروردین 1358:امارات 0-5 عراق(الشعب-بغداد-عراق)

10فروردین 1361:امارات 0-1 عراق(شیخ زاید-ابوظبی-امارات)

24اسفند 1363:امارات 0-0 عراق(سلطان قابوس-مسقط-عمان)

5مهر 1364:امارات 2-1 عراق(ملک فهد-طائف-عربستان)

4فروردین 1365:امارات 2-2 عراق(ناسیونال-الرفاع-بحرین)

3مهر 1365:امارات 2-1 عراق(دائگو-دائگو-کره جنوبی)

20اسفند 1366:امارات 0-0 عراق(ملک فهد-ریاض-عربستان)

12اسفند 1368:امارات 2-2 عراق(صلح و دوستی-کویت-کویت)

25آذر 1375:امارات 1-0 عراق(شیخ زاید-ابوظبی-امارات)

12آبان 1378:امارات 2-2 عراق(شیخ زاید-ابوظبی-امارات)

11مرداد 1380:امارات 2-2 عراق(شیخ زاید-ابوظبی-امارات)

26آذر 1383:امارات 1-1 عراق(خلیفه-دوحه-قطر)

11بهمن 1386:امارات 0-1 عراق(شیخ زاید-ابوظبی-امارات)

7دی 1387:امارات 2-2 عراق(طهنون بن محمد-العین-امارات)

27آبان 1388:امارات 0-1 عراق(طهنون بن محمد-العین-امارات)

2آذر 1389:امارات 0-0 عراق(الوحده-عدن-یمن)

25دی 1389:امارات 0-1 عراق(القطر-دوحه-قطر)

29دی 1391:امارات 2-1 عراق(ناسیونال-الرفاع-بحرین)

29آبان 1393:امارات 2-0 عراق(ملک فهد-ریاض-عربستان)

سه شنبه هفتم بهمن 1393| 21:24 |محمدرضا| |

|________________________┍──────────────┤

 

فعلا این نیمه نهایی رو داشته باشین تا ببینیم چی میشه!

استرالیا-امارات

15دی 1389:استرالیا 0-0 امارات(طهنون بن محمد-العین-امارات)

18مهر 1393:استرالیا 0-0 امارات(شیخ زاید-ابوظبی-امارات)

شنبه چهارم بهمن 1393| 16:29 |محمدرضا| |

|________________________┍──────────────┤

 

متاسفانه بریم سراغ نیمه نهایی بدون ما

کره جنوبی-عراق

17اردیبهشت 1351:کره جنوبی 0-0 عراق(ناسیونال-بانکوک-تایلند)

19شهریور 1353:کره جنوبی 1-1 عراق(آزادی-تهران-ایران)

3مرداد 1356:کره جنوبی 1-1 عراق(مردکا-کوالالامپور-مالزی)

9مرداد 1356:کره جنوبی 1-0 عراق(مردکا-کوالالامپور-مالزی)

28تیر 1357:کره جنوبی 2-0 عراق(مردکا-کوالالامپور-مالزی)

7مرداد 1357:کره جنوبی 2-0 عراق(مردکا-کوالالامپور-مالزی)

22شهریور 1360:کره جنوبی 1-1 عراق(مردکا-کوالالامپور-مالزی)

16اسفند 1360:کره جنوبی 0-3 عراق(الشعب-بغداد-عراق)

19اسفند 1382:کره جنوبی 1-1 عراق(الشعب-بغداد-عراق)

26بهمن 1368:کره جنوبی 0-0 عراق(الشعب-بغداد-عراق)

8اردیبهشت 1372:کره جنوبی 1-1 عراق(نارنجی-چانگوون-کره جنوبی)

11اردیبهشت 1372:کره جنوبی 2-2 عراق(سیویک-اولسان-کره جنوبی)

27مهر 1372:کره جنوبی 2-2 عراق(خلیفه-دوحه-قطر)

8تیر 1386:کره جنوبی 3-0 عراق(جام جهانی-ججو-کره جنوبی)

3مرداد 1386:کره جنوبی 3-4 عراق(بوکیت جلیل-کوالالامپور-مالزی)

8فروردین 1388:کره جنوبی 2-1 عراق(جام جهانی-سوون-کره جنوبی)

 

جمعه سوم بهمن 1393| 16:56 |محمدرضا| |

|________________________┍──────────────┤

 

آخرین بازی یک چهارم

امارات-ژاپن

17شهریور 1360:امارات 2-3 ژاپن(مردکا-کوالالامپور-مالزی)

7بهمن 1366:امارات 1-1 ژاپن(المکتوم-دوبی-امارات)

10بهمن 1366:امارات 2-0 ژاپن(شیخ زاید-ابوظبی-امارات)

19آذر 1367:امارات 1-0 ژاپن(خلیفه-دوحه-قطر)

8آبان 1371:امارات 0-0 ژاپن(بینگو اسپورت-اونومیشی-ژاپن)

29فروردین 1372:امارات 0-2 ژاپن(المپیک-توکیو-ژاپن)

17اردیبهشت 1372:امارات 1-1 ژاپن(طهنون بن محمد-العین-امارات)

11مهر 1373:امارات 1-1 ژاپن(اتلتیک-میوشی-ژاپن)

4بهمن 1373:امارات 1-1 ژاپن(شیخ زاید-ابوظبی-امارات)

28شهریور 1376:امارات 0-0 ژاپن(شیخ زاید-ابوظبی-امارات)

4آبان 1376:امارات 1-1 ژاپن(المپیک-توکیو-ژاپن)

26مرداد 1379:امارات 1-3 ژاپن(بیگ آرچ-هیروشیما-ژاپن)

6خرداد 1384:امارات 1-0 ژاپن(جام جهانی-توکیو-ژاپن)

22تیر 1386:امارات 1-3 ژاپن(مای دین-هانوی-ویتنام)

18مهر 1387:امارات 1-1 ژاپن(بیگ سوان-نی ایگاتا-ژاپن)

16شهریور 1391:امارات 0-1 ژاپن(بیگ سوان-نی ایگاتا-ژاپن)

چهارشنبه یکم بهمن 1393| 19:34 |محمدرضا| |

|________________________┍──────────────┤

 

بازی خودمون!

ایران-عراق

11خرداد 1341:ایران 1-1 عراق(شهید شیرودی-تهران-ایران)

13خرداد 1341:ایران 1-2 عراق(شهید شیرودی-تهران-ایران)

16اسفند 1347:ایران 2-1 عراق(شهید شیرودی-تهران-ایران)

20اردیبهشت 1351:ایران 3-0 عراق(ناسیونال-بانکوک-تایلند)

22شهریور 1353:ایران 1-0 عراق(آزادی-تهران-ایران)

11خرداد 1355:ایران 2-0 عراق(آزادی-تهران-ایران)

14آبان 1368:ایران 0-0 عراق(صلح و دوستی-کویت-کویت)

30مهر 1372:ایران 1-2 عراق(خلیفه-دوحه-قطر)

17آذر 1375:ایران 1-2 عراق(المکتوم-دوبی-امارات)

27مهر 1379:ایران 1-0 عراق(صیدا-صیدا-لبنان)

16شهریور 1380:ایران 2-1 عراق(الشعب-بغداد-عراق)

20مهر 1380:ایران 2-1 عراق(آزادی-تهران-ایران)

14شهریور 1381:ایران 6-7 عراق(عباسیون-دمشق-سوریه)

22مرداد 1382:ایران 0-1 عراق(آزادی-تهران-ایران)

3تیر 1383:ایران 2-1 عراق(آزادی-تهران-ایران)

12مهر 1385:ایران 2-0 عراق(ناسیونال-امان-اردن)

26خرداد 1386:ایران 0-0 عراق(ناسیونال-امان-اردن)

3تیر 1386:ایران 2-1 عراق(ناسیونال-امان-اردن)

9مهر 1389:ایران 2-1 عراق(ناسیونال-امان-اردن)

21دی 1389:ایران 2-1 عراق(احمد بن علی-الریان قطر)

14دی 1393:ایران 1-0 عراق(اس اف اس-سیدنی-استرالیا)

سه شنبه سی ام دی 1393| 17:10 |محمدرضا| |

|________________________┍──────────────┤

 

دومین بازی یک چهارم

استرالیا-چین

13آذر 1362:استرالیا 1-2 چین(جالان بسار-سنگاپور-سنگاپور)

12آبان 1363:استرالیا 2-3 چین(کارگران-پکن-چین)

5مهر 1364:استرالیا 3-0 چین(لانگ پارک-بریزبین-استرالیا)

4فروردین 1386:استرالیا 2-0 چین(تیانهه-گوانگژو-چین)

7فروردین 1387:استرالیا 0-0 چین(تودونگ-کونمینگ-چین)

2تیر 1387:استرالیا 0-1 چین(اس اف اس-سیدنی-استرالیا)

6مرداد 1392:استرالیا 3-4 چین(جام جهانی-سئول-چین)

دوشنبه بیست و نهم دی 1393| 18:53 |محمدرضا| |

|________________________┍──────────────┤

 

بریم سراغ مرحله یک چهارم

کره جنوبی-ازبکستان

21مهر 1373:کره جنوبی 0-1 ازبکستان(رجیونال پارک-هیروشیما-ژاپن)

21شهریور 1376:کره جنوبی 2-1 ازبکستان(المپیک-سئول-کره جنوبی)

26مهر 1376:کره جنوبی 5-1 ازبکستان(بنیادکار-تاشکند-ازبکستان)

10فروردین 1384:کره جنوبی 2-1 ازبکستان(جام جهانی-سئول-کره جنوبی)

13خرداد 1384:کره جنوبی 1-1 ازبکستان(بنیادکار-تاشکند-ازبکستان)

14تیر 1386:کره جنوبی 2-1 ازبکستان(جام جهانی-سئول-کره جنوبی)

20مهر 1387:کره جنوبی 3-0 ازبکستان(جام جهانی-سوون-کره جنوبی)

8بهمن 1389:کره جنوبی 3-2 ازبکستان(جاسم بن حمد-دوحه-قطر)

6اسفند 1390:کره جنوبی 4-2 ازبکستان(جام جهانی-جونجو-کره جنوبی)

21شهریور 1391:کره جنوبی 2-2 ازبکستان(بنیادکار-تاشکند-ازبکستان)

یکشنبه بیست و هشتم دی 1393| 18:20 |محمدرضا| |

|________________________┍──────────────┤

 

چشم ها این بار به استرالیا خیره شده

یازده شیرمرد

یازده سرباز

یازده دلاور

مردانی از دیار کوروش و داریوش و حسابی و قریب

وارثان نسل بهزادی و کلانی و پروین و روشن و قلیچ خانی

با نام تیم ملی ایران

گام به چمن خواهند گذاشت

80میلیون قلب

80میلیون دعا

پشت آنها خواهد بود

وطنم

پاره تنم

ای زادگاه و میهنم

بر خاک تو بوسه می زنم

ایران


برچسب‌ها: جام ملتهای آسیا, ایران
پنجشنبه هجدهم دی 1393| 16:37 |محمدرضا| |

|________________________┍──────────────┤

 

آخرین گروه!

ژاپن-اردن

27فروردین 1367:ژاپن 1-1 اردن(مردکا-کوالالامپور-مالزی)

10مرداد 1383:ژاپن 5-4 اردن(المپیک-چونگ کینگ-چین)

19دی 1389:ژاپن 1-1 اردن(القطر-دوحه-قطر)

19خرداد 1391:ژاپن 6-0 اردن(جام جهانی-سایتاما-ژاپن)

6فروردین 1392:ژاپن 1-2 اردن(ناسیونال-امان-اردن)

ژاپن-عراق

22تیر 1357:ژاپن 0-0 عراق(مردکا-کوالالامپور-مالزی)

27شهریور 1360:ژاپن 0-2 عراق(مردکا-کوالالامپور-مالزی)

7آذر 1361:ژاپن 0-1 عراق(جواهر لعل نهرو-دهلی نو-هند)

6آذر 1372:ژاپن 2-2 عراق(خلیفه-دوحه-قطر)

3آذر 1379:ژاپن 4-1 عراق(اسپورت سیتی-بیروت-لبنان)

23بهمن 1382:ژاپن 2-0 عراق(المپیک-توکیو-ژاپن)

21شهریور 1391:ژاپن 1-0 عراق(جام جهانی-سایتاما-ژاپن)

21خرداد 1392:ژاپن 1-0 عراق(خلیفه-دوحه-قطر)

ژاپن-فلسطین

بازی نکرده اند

اردن-عراق

25آبان 1343:اردن 1-3 عراق(صلح و دوستی-کویت-کویت)

8مرداد 1344:اردن 0-0 عراق(ناسیونال-امان-اردن)

14فروردین 1345:اردن 1-2 عراق(الشعب-بغداد-عراق)

27آذر 1350:اردن 0-2 عراق(راجامانگالا-بانکوک-تایلند)

17بهمن 1359:اردن 0-2 عراق(ناسیونال-امان-اردن)

19بهمن 1359:اردن 0-2 عراق(ناسیونال-امان-اردن)

9فروردین 1364:اردن 2-3 عراق(ناسیونال-امان-اردن)

30فروردین 1364:اردن 0-2 عراق(صلح و دوستی-کویت-کویت)

28تیر 1367:اردن 0-3 عراق(ناسیونال-امان-اردن)

23دی 1367:اردن 0-1 عراق(ناسیونال-امان-اردن)

14بهمن 1367:اردن 0-4 عراق(الشعب-بغداد-عراق)

3خرداد 1372:اردن 1-1 عراق(الحسن-ایربید-اردن)

24خرداد 1372:اردن 0-4 عراق(اسپورت سنتر-چنگدو-چین)

23مرداد 1375:اردن 0-1 عراق(ناسیونال-امان-اردن)

28بهمن 1375:اردن 0-1 عراق(الشعب-بغداد-عراق)

7تیر 1378:اردن 0-1 عراق(ناسیونال-امان-اردن)

3شهریور 1378:اردن 2-1 عراق(ناسیونال-امان-اردن)

9شهریور 1378:اردن 7-5 عراق(ناسیونال-امان-اردن)

5خرداد 1379:اردن 0-0 عراق(ناسیونال-امان-اردن)

13خرداد 1379:اردن 1-4 عراق(ناسیونال-امان-اردن)

16شهریور 1381:اردن 2-3 عراق(عباسیون-دمشق-سوریه)

4شهریور 1382:اردن 2-1 عراق(ناسیونال-امان-اردن)

1تیر 1383:اردن 2-0 عراق(دستگردی-تهران-ایران)

5تیر 1383:اردن 3-1 عراق(دستگردی-تهران-ایران)

18خرداد 1384:اردن 0-1 عراق(ناسیونال-امان-اردن)

30تیر 1385:اردن 2-1 عراق(ناسیونال-امان-اردن)

18مرداد 1385:اردن 0-1 عراق(ناسیونال-امان-اردن)

18خرداد 1386:اردن 1-1 عراق(ناسیونال-امان-اردن)

22خرداد 1386:اردن 0-0 اردن(ناسیونال-امان-اردن)

4بهمن 1386:اردن 1-1 عراق(الاهلی-دوبی-امارات)

25شهریور 1389:اردن 4-1 عراق(ناسیونال-امان-اردن)

25تیر 1390:اردن 6-5 عراق(ناسیونال-امان-اردن)

11شهریور 1390:اردن 2-0 عراق(فرانسو حریری-اربیل-عراق)

24آبان 1390:اردن 1-3 عراق(ناسیونال-امان-اردن)

14خرداد 1391:اردن 1-1 عراق(ناسیونال-امان-اردن)

24آبان 1391:اردن 0-1 عراق(خلیفه-دوحه-قطر)

20آذر 1391:اردن 0-1 عراق(التضامن-الفروانیه-کویت)

عراق-فلسطین

10شهریور 1381:عراق 2-0 فلسطین(عباسیون-دمشق-سوریه)

12فروردین 1383:عراق 1-1 فلسطین(خلیفه-دوحه-قطر)

30خرداد 1383:عراق 2-1 فلسطین(دستگردی-تهران-ایران)

26آبان 1383:عراق 4-1 فلسطین(خلیفه-دوحه-قطر)

10آذر 1384:عراق 4-0 فلسطین(احمد بن علی-الریان-قطر)

26مرداد 1385:عراق 3-0 فلسطین(ناسیونال-امان-اردن)

15شهریور 1385:عراق 2-2 فلسطین(طهنون بن محمد-العین-امارات)

28خرداد 1386:عراق 1-0 فلسطین(ناسیونال-امان-اردن)

19تیر 1388:عراق 3-0 فلسطین(فرانسو حریری-اربیل-عراق)

22تیر 1388:عراق 4-0 فلسطین(الشعب-بغداد-عراق)

7مهر 1389:عراق 3-0 فلسطین(ناسیونال-امان-اردن)

فلسطین-اردن

4مرداد 1377:فلسطین 1-1 اردن(کمیل شمعون-بیروت-لبنان)

27مرداد 1378:فلسطین 0-2 اردن(ناسیونال-امان-اردن)

7شهریور 1378:فلسطین 1-4 اردن(ناسیونال-امان-اردن)

16فروردین 1379:فلسطین 1-5 اردن(خلیفه-دوحه-قطر)

25آذر 1381:فلسطین 1-1 اردن(صلح و دوستی-کویت-کویت)

15خرداد 1383:فلسطین 1-1 اردن(دستگردی-تهران-ایران)

5آبان 1387:فلسطین 1-1 اردن(فیصل الحسینی-الرام-فلسطین)


برچسب‌ها: جام ملتهای آسیا
جمعه دوازدهم دی 1393| 17:31 |محمدرضا| |

|________________________┍──────────────┤

 

گروه ایران!

ایران-امارات

14مرداد 1359:ایران 2-0 امارات(طهنون بن محمد-العین-امارات)

16مرداد 1359:ایران 3-0 امارات(شیخ زاید-ابوظبی-امارات)

10آذر 1363:ایران 3-0 امارات(ناسیونال-سنگاپور-سنگاپور)

17آذر 1367:ایران 1-0 امارات(القطر-دوحه-قطر)

10آبان 1371:ایران 0-0 امارات(بیگ آرچ-هیروشیما-ژاپن)

10شهریور 1376:ایران 1-3 امارات(شیخ زاید-ابوظبی-امارات)

3آبان 1380:ایران 1-0 امارات(آزادی-تهران-ایران)

9آبان 1380:ایران 3-0 امارات(شیخ زاید-ابوظبی-امارات)

17مرداد 1385:ایران 1-0 امارات(آزادی-تهران-ایران)

22دی 1385:ایران 2-0 امارات(شیخ زاید-ابوظبی-امارات)

13خرداد 1387:ایران 0-0 امارات(آزادی-تهران-ایران)

18خرداد 1387:ایران 1-0 امارات(طهنون بن محمد-العین-امارات)

29آبان 1387:ایران 1-1 امارات(الاهلی-دوبی-امارات)

20خرداد 1388:ایران 1-0 امارات(آزادی-تهران-ایران)

29دی 1389:ایران 3-0 امارات(القطر-دوحه-قطر)

ایران-بحرین

16شهریور 1353:ایران 6-0 بحرین(آزادی-تهران-ایران)

 11مهر 1373:ایران 0-0 بحرین(هیروشیما-هیروشیما-ژاپن)

16فروردین 1379:ایران 0-1 بحرین(عباسیون-دمشق-سوریه)

19فروردین 1379:ایران 3-0 بحرین(آزادی-تهران-ایران)

30فروردین 1380:ایران 0-0 بحرین(آزادی-تهران-تهران)

29مهر 1380:ایران 1-3 بحرین(ناسیونال-الرفاع-بحرین)

16مرداد 1383:ایران 4-2 بحرین(کارگران-پکن-چین)

21بهمن 1383:ایران 0-0 بحرین(ناسیونال-الرفاع-بحرین)

18خرداد 1384:ایران 1-0 بحرین(آزادی-تهران-ایران)

2فروردین 1387:ایران 0-1 بحرین(ناسیونال-الرفاع-بحرین)

9شهریور 1388:ایران 2-4 بحرین(ناسیونال-الرفاع-بحرین)

2مهر 1389:ایران 3-0 بحرین(ناسیونال-امان-اردن)

19مهر 1390:ایران 6-0 بحرین(آزادی-تهران-ایران)

20آبان 1390:ایران 1-1 بحرین(ناسیونال-الرفاع-بحرین)

22آذر 1391:ایران 0-0 بحرین(صلح و دوستی-کویت-کویت)

ایران-قطر

11آذر 1367:ایران 2-0 قطر(الاهلی-دوحه-قطر)

28اردیبهشت 1375:ایران 2-0 قطر(باغشمال-تبریز-ایران)

12خرداد 1375:ایران 1-0 قطر(خلیفه-دوحه-قطر)

11مهر 1376:ایران 3-0 قطر(آزادی-تهران-ایران)

16آبان 1376:ایران 0-2 قطر(خلیفه-دوحه-قطر)

6مهر 1379:ایران 2-1 قطر(خلیفه-دوحه-قطر)

20دی 1386:ایران 0-0 قطر(خلیفه-دوحه-قطر)

21مرداد 1387:ایران 6-1 قطر(تختی-تهران-ایران)

19آبان 1387:ایران 1-0 قطر(خلیفه-دوحه-قطر)

7دی 1388:ایران 2-3 قطر(خلیفه-دوحه-قطر)

7دی 1389:ایران 0-0 قطر(خلیفه-دوحه-قطر)

15شهریور 1390:ایران 1-1 قطر(خلیفه-دوحه-قطر)

10اسفند 1390:ایران 2-2 قطر(آزادی-تهران-ایران)

23خرداد 1391:ایران 0-0 قطر(خلیفه-دوحه-قطر)

14خرداد 1392:ایران 0-0 قطر(خلیفه-دوحه-قطر)

 امارات-بحرین

27اسفند 1352:امارات 4-0 بحرین(صلح و دوستی-کویت-کویت)

7فروردین 1355:امارات 2-3 بحرین(خلیفه-دوحه-قطر)

26دی 1357:امارات 2-0 بحرین(شیخ زاید-ابوظبی-امارات)

6فروردین 1358:امارات 0-3 بحرین(الشعب-بغداد-عراق)

7فروردین 1361:امارات 2-3 بحرین(شیخ زاید-ابوظبی-امارات)

28اسفند 1362:امارات 1-1 بحرین(سلطان قابوس-مسقط-عمان)

16فروردین 1365:امارات 3-1 بحرین(ناسیونال-الرفاع-بحرین)

13اسفند 1366:امارات 2-0 بحرین(ملک فهد-ریاض-عربستان)

14اسفند 1368:امارات 0-1 بحرین(صلح و دوستی-کویت-کویت)

9خرداد 1371:امارات 3-1 بحرین(طهنون بن محمد-العین-امارات)

13آذر 1371:امارات 2-0 بحرین(خلیفه-دوحه-قطر)

21آبان 1373:امارات 0-0 بحرین(شیخ زاید-ابوظبی-امارات)

27مهر 1375:امارات 1-1 بحرین(سلطان قابوس-مسقط-عمان)

22فروردین 1376:امارات 2-1 بحرین(ناسیونال-الرفاع-بحرین)

2اردیبهشت 1376:امارات 3-0 بحرین(الشارقه-شارجه-امارات)

8آبان 1377:امارات 2-1 بحرین(ناسیونال-الرفاع-بحرین)

6بهمن 1380:امارات 1-2 بحرین(ملک فهد-ریاض-عربستان)

5مهر 1382:امارات 1-4 بحرین(الشارقه-شارجه-امارات)

17دی 1382:امارات 1-3 بحرین(صلح و دوستی-کویت-کویت)

11خرداد 1383:امارات 2-3 بحرین(شیخ زاید-دوبی-امارات)

6تیر 1386:امارات 2-2 بحرین(ام بی پی جی-پتالینگ جایا-مالزی)

5شهریور 1387:امارات 2-3 بحرین(شیخ زاید-ابوظبی-امارات)

8آذر 1389:امارات 3-1 بحرین(22می-عدن-یمن)

25مهر 1391:امارات 6-2 بحرین(شیخ زاید-دوبی-امارات)

19دی 1391:امارات 2-1 بحرین(ناسیونال-الرفاع-بحرین)

امارات-قطر

8فروردین 1353:امارات 2-5 قطر(صلح و دوستی-کویت-کویت)

12فروردین 1355:امارات 1-3 قطر(خلیفه-دوحه-قطر)

8فروردین 1358:امارات 0-1 قطر(الشعب-بغداد-عراق)

26شهریور 1359:امارات 1-2 قطر(صباح السالم-کویت-کویت)

26اسفند 1360:امارات 1-0 قطر(شیخ زاید-ابوظبی-امارات)

23اسفند 1362:امارات 1-0 قطر(سلطان قابوس-مسقط-عمان)

18فروردین 1365:امارات 2-3 قطر(ناسیونال-الرفاع-بحرین)

18اسفند 1366:امارات 1-2 قطر(ملک فهد-ریاض-عربستان)

14آذر 1367:امارات 1-2 قطر(خلیفه-دوحه-قطر)

2آبان 1368:امارات 1-1 قطر(جالان بسار-سنگاپور-سنگاپور)

8اسفند 1368:امارات 0-0 قطر(صلح و دوستی-کویت-کویت)

24اردیبهشت 1371:امارات 1-0 قطر(طهنون بن محمد-العین-امارات)

15آذر 1371:امارات 0-1 قطر(خلیفه-دوحه-قطر)

17مهر 1373:امارات 2-2 قطر(بینگواتلتیک-اونومیشی-ژاپن)

12آبان 1373:امارات 2-0 قطر(شیخ زاید-ابوظبی-امارات)

25مهر 1375:امارات 0-1 قطر(سلطات قابوس-مسقط-عمان)

7مهر 1377:امارات 1-2 قطر(خلیفه-دوحه-قطر)

14آبان 1377:امارات 0-0 قطر(ناسیونال-الرفاع-بحرین)

9شهریور 1380:امارات 0-2 قطر(شیخ زاید-ابوظبی-امارات)

12مهر 1380:امارات 2-1 قطر(خلیفه-دوحه-قطر)

30دی 1380:امارات 0-2 قطر(ملک فهد-ریاض-عربستان)

13دی 1382:امارات 0-0 قطر(صلح و دوستی-کویت-کویت)

20آذر 1383:قطر 2-2 امارات(خلیفه-دوحه-قطر)

25تیر 1386:امارات 2-1 قطر(ارتش-هوشی مین-ویتنام)

19دی 1387:امارات 0-0 قطر(سلطان قابوس-مسقط-عمان)

3شهریور 1390:امارات 3-1 قطر(طهنون بن محمد-العین-امارات)

16دی 1391:امارات 3-1 قطر(ناسیونال-عیسی تاون-بحرین)

قطر-بحرین

 7فروردین 1349:قطر 1-2 بحرین(ناسیونال-عیسی تاون-بحرین)

1فروردین 1351:قطر 2-6 بحرین(ملک فهد-ریاض-عربستان)

21فروردین 1355:قطر 3-0 بحرین(خلیفه-دوحه-قطر)

22اسفند 1355:قطر 2-0 بحرین(خلیفه-دوحه-قطر)

28اسفند 1355:قطر 0-3 بحرین(خلیفه-دوحه-قطر)

17فروردین 1358:قطر 1-1 بحرین(الشعب-بغداد-عراق)

2فروردین 1360:قطر 3-0 بحرین(ملک فهد-ریاض-عربستان)

11فروردین 1361:قطر 0-1 بحرین(شیخ زاید-ابوظبی-امارات)

2فروردین 1363:قطر 1-1 بحرین(سلطان قابوس-مسقط-عمان)

19تیر 1364:قطر 2-4 بحرین(ملک فهد-طائف-عربستان)

9فروردین 1365:قطر 0-0 بحرین(ناسیونال-الرفاع-بحرین)

26اسفند 1366:قطر 0-1 بحرین(ملک فهد-ریاض-عربستان)

4اسفند 1368:قطر 0-0 بحرین(صلح و دوستی-کویت-کویت)

10آذر 1371:قطر 1-0 بحرین(خلیفه-دوحه-قطر)

24آبان 1373:قطر 1-1 بحرین(شیخ زاید-ابوظبی-امارات)

4آبان 1375:قطر 2-1 بحرین(سلطان قابوس-مسقط-عمان)

17آبان 1377:قطر 0-0 بحرین(ناسیونال-الرفاع-بحرین)

19مرداد 1380:قطر 1-1 بحرین(خلیفه-دوحه-قطر)

13مهر 1380:قطر 0-1 بحرین(ناسیونال-الرفاع-بحرین)

27دی 1380:قطر 1-0 بحرین(ملک فهد-ریاض-عربستان)

6دی 1382:قطر 0-0 بحرین(صلح و دوستی-کویت-کویت)

24بهمن 1382:قطر 2-0 بحرین(خلیفه-دوحه-قطر)

31تیر 1383:قطر 1-1 بحرین(کاگران-پکن-چین)

4بهمن 1385:قطر 1-2 بحرین(شیخ زاید-ابوظبی-امارات)

24اسفند 1386:قطر 1-2 بحرین(خلیفه-دوحه-قطر)

20شهریور 1387:قطر 1-1 بحرین(خلیفه-دوحه-قطر)

12فروردین 1388:قطر 0-1 بحرین(ناسیونال-الرفاع-بحرین)

12شهریور 1389:قطر 1-1 بحرین(خلیفه-دوحه-قطر)

11شهریور 1390:قطر 0-0 بحرین(ناسیونال-الرفاع-بحرین)

24آبان 1390:قطر 0-0 بحرین(خلیفه-دوحه-قطر)

19آذر 1390:قطر 2-2 بحرین(خلیفه-دوحه-قطر)

22دی 1391:قطر 0-1 بحرین(ناسیونال-الرفاع-بحرین)

2فروردین 1392:قطر 0-1 بحرین(ناسیونال-الرفاع-بحرین)

30آذر 1392:قطر 1-1 بحرین(خلیفه-دوحه-قطر)

14اسفند 1392:قطر 0-0 بحرین(خلیفه-دوحه-قطر)

28آبان 1393:قطر 0-0 بحرین(ملک فهد-ریاض-عربستان)


برچسب‌ها: جام ملتهای آسیا, ایران
چهارشنبه دهم دی 1393| 15:40 |محمدرضا| |

|________________________┍──────────────┤

 

بریم به سراغ گروه B

ازبکستان-عربستان

9مهر 1373:ازبکستان 4-1 عربستان(رجیونال پارک-هیروشیما-ژاپن)

29مهر 1379:ازبکستان 0-5 عربستان(بین المللی-صیدا-لبنان)

1مرداد 1383:ازبکستان 1-0 عربستان(لانگ کوانی-چنگدو-چین)

21بهمن 1383:ازبکستان 1-1 عربستان(پاختاکور-تاشکند-ازبکستان)

18خرداد 1384:ازبکستان 0-3 عربستان(ملک فهد-ریاض-عربستان)

31تیر 1386:ازبکستان 1-2 عربستان(بونگ کارنو-جاکارتا-اندونزی)

7فروردین 1387:ازبکستان 3-0 عربستان(پاختاکور-تاشکند-ازبکستان)

2تیر 1387:ازبکستان 0-4 عربستان(ملک فهد-ریاض-عربستان)

17مهر 1389:ازبکستان 0-4 عربستان(ملک عبدالله-جده-عربستان)

ازبکستان-چین

24مهر 1373:ازبکستان 4-2 چین(بیگ آرچ-هیروشیما-ژاپن)

16آذر 1375:ازبکستان 2-0 چین(طهنون بن محمد-العین-امارات)

24شهریور 1380:ازبکستان 0-2 چین(المپیک-شنیانگ-چین)

27مهر 1380:ازبکستان 1-0 چین(پاختاکور-تاشکند-ازبکستان)

7فروردین 1386:ازبکستان 1-3 چین(سان ساکر-ماکائو-چین)

27تیر 1386:ازبکستان 3-0 چین(شاه عالم-شاه عالم-مالزی)

21دی 1389:ازبکستان 2-2 چین(الغرافه-دوحه-قطر)

15خرداد 1390:ازبکستان 0-1 چین(تودونگ-کونمینگ-چین)

16خرداد 1392:ازبکستان 2-1 چین(تیان هه-گوانگژو-چین)

ازبکستان-کره شمالی

16آذر 1377:ازبکستان 4-0 کره شمالی(راجامانگالا-بانکوک-تایلند)

3دی 1386:ازبکستان 2-2 کره شمالی(راجامانگالا-بانکوک-تایلند)

 8شهریور 1387:ازبکستان 0-0 کره شمالی(پاختاکور-تاشکند-ازبکستان)

19مهر 1390:ازبکستان 1-0 کره شمالی(رانگرادو-پیونگ یانگ-کره شمالی)

20آبان 1390:ازبکستان 1-0 کره شمالی(پاختاکور-تاشکند-ازبکستان)

 عربستان-چین

20آذر 1357:عربستان 0-1 چین(راجامانگالا-بانکوک-تایلند)

21آبان 1360:عربستان 2-4 چین(مردکا-کوالالامپور-مالزی)

28آبان 1360:عربستان 0-2 چین(مردکا-کوالالامپور-مالزی)

25آذر 1363:عربستان 2-0 چین(ناسیونال-سنگاپور-سنگاپور)

21آذر 1367:عربستان 1-0 چین(الاهلی-دوحه قطر)

20مهر 1368:عربستان 1-2 چین(ناسیونال-سنگاپور-سنگاپور)

7آبان 1371:عربستان 1-1 چین(بیگ آرچ-هیروشیما-ژاپن)

3بهمن 1372:عربستان 1-0 چین(ملک فهد-ریاض-عربستان)

6بهمن 1372:عربستان 1-1 چین(ملک فهد-ریاض-عربستان)

19مهر 1373:عربستان 0-2 چین(بینگواتلتیک-اونومیشی-ژاپن)

26آذر 1375:عربستان 4-3 چین(شیخ زاید-ابوظبی-امارات)

11مهر 1376:عربستان 0-1 چین(جین ژو-دالیان-چین)

15آبان 1376:عربستان 1-1 چین(ملک فهد-ریاض-عربستان)

14مهر 1379:عربستان 2-0 چین(شاهزاده محمد-زرقا-لبنان)

14خرداد 1388:عربستان 4-1 چین(تدا-تیانجین-چین)

18بهمن 1391:عربستان 2-1 چین(الاتفاق-دمام-عربستان)

28آبان 1392:عربستان 0-0 چین(شانژی-ژیان-چین)

عربستان-کره شمالی

1آذر 1361:عربستان 2-2 کره شمالی(جواهر لعل نهرو-دهلی نو-هند)

6آبان 1368:عربستان 2-0 کره شمالی(جالان بسار-سنگاپور-سنگاپور)

9مهر 1369:عربستان 3-4 کره شمالی(کارگران-پکن-چین)

26مهر 1372:عربستان 2-1 کره شمالی(خلیفه-دوحه-قطر)

1مرداد 1380:عربستان 1-0 کره شمالی(شاه عالم-شاه عالم-مالزی)

13تیر 1386:عربستان 1-1 کره شمالی(جالان بسار-سنگاپور-سنگاپور)

23بهمن 1387:عربستان 0-1 کره شمالی(رانگرادو-پیونگ یانگ-کره شمالی)

27خرداد 1388:عربستان 0-0 کره شمالی(ملک فهد-ریاض-عربستان)

کره شمالی-چین

2آبان 1338:کره شمالی 1-0 چین(رانگرادو-پیونگ یانگ-کره شمالی)

12مهر 1339:کره شمالی 0-1 چین(مای دین-هانوی-ویتنام)

15آذر 1345:کره شمالی 2-1 چین(المپیک-خمر-کامبوج)

25اردیبهشت 1354:کره شمالی 2-0 چین(دولت-هنگ کنگ-هنگ کنگ)

11خرداد 1354:کره شمالی 0-1 چین(دولت-هنگ کنگ-هنگ کنگ)

3مهر 1359:کره شمالی 2-1 چین(صباح السالم-کویت-کویت)

14دی 1359:کره شمالی 2-4 چین(دولت-هنگ کنگ-هنگ کنگ)

7آذر 1361:کره شمالی 1-0 چین(جواهر لعل نهرو-دهلی نو-هند)

2شهریور 1365:کره شمالی 0-0 چین(جالان بسار-سنگاپور-سنگاپور)

15شهریور 1365:کره شمالی 1-2 چین(جالان بسار-سنگاپور-سنگاپور)

2آبان 1368:کره شمالی 0-1 چین(جالان بسار-سنگاپور-سنگاپور)

5مرداد 1369:کره شمالی 0-2 چین(کارگران-پکن-چین)

31مرداد 1371:کره شمالی 1-1 چین(کارگران-پکن-چین)

9شهریور 1371:کره شمالی 0-0 چین(کارگران-پکن-چین)

12مرداد 1380:کره شمالی 4-2 چین(هنگ کو-شانگهای-چین)

16مرداد 1384:کره شمالی 0-2 چین(جام جهانی-دائه گو-کره جنوبی)

4اسفند 1386:کره شمالی 1-3 چین(المپیک-چونگ کینگ-چین)

18خرداد 1390:کره شمالی 0-2 چین(المپیک-گویانگ-چین)


برچسب‌ها: جام ملتهای آسیا
پنجشنبه چهارم دی 1393| 21:6 |محمدرضا| |

|________________________┍──────────────┤

 

چهل روز می گذره از نبودن پر دردت

هنوز باورم نمیشه زیر خاکه جسم سردت

آرزومه که دوباره بیام و برام بخونی

تو این بازی ببری و بازم پیشمون بمونی

صدای گرم و قشنگت چهل روزه که خاموشه

چهل روزه جز سیاهی همه رنگا فراموشه

وقتی اسمتو میارم همه چشمامون می باره

از روزی  که تو رفتی جسم  و روحمون بیماره

رفتنت توی جوونی یعنی یه عذاب جانسوز

فراموشت نمی کنیم حتی ما بعد چهل روز

وقتی میام بهشت زهرا نمیام من سر خاکت

چون نمی تونم ببینم زیر خاکه جسم پاکت

هنوز عکست روی طاقچه اس اما با نوار مشکی

می دونم که الان شادی بهترین جای بهشتی

 تقدیم به مرتضی پاشایی عزیز که چهل روز پیش آسمانی شد

چهارشنبه سوم دی 1393| 13:31 |محمدرضا| |

|________________________┍──────────────┤

 

خودش از جنس فوتبال بود

بازیکن سابق راه آهن

واسه همین می دونست چه شعاری واسه فوتبال بگه

پرسپولیسی بود

از همون اول

شعار معروف پرسپولیس قهرمان میشه رو خودش گفت

یکی شاهدای بازی 6تاییا

کم مونده بود سر اون بازی پیاده بره خونه!!

واسه همه عمو بود

به قول زنده یاد حمید شیرزادگان یا عمو حمید ما پرسپولیسیا به تو فوتبال به آدمای با معرفت میگن عمو واسه همین بهش می گفتن عمو مرتضی

تو وادی هنر استاد بود

هم خواننده بود هم دوبلور هم بازیگر

یه مرد همه فن حریف

دوست داشت وقتی رفت روزنامه های پرسپولیسی براش تیتر بزنن:آی پرسپولیسی ها!عمو مرتضی رفت

آی پرسپولیسی ها!عمو مرتضی رفت

4شنبه 9صبح تالار وحدت آخرین وداع با عمو مرتضی


برچسب‌ها: مرتضی احمدی, درگذشت, پرسپولیس, راه آهن, هوادار
دوشنبه یکم دی 1393| 17:15 |محمدرضا| |

|________________________┍──────────────┤

 

با گروه A جام ملتها شروع می کنیم!!!

استرالیا-کویت

24مهر 1356:استرالیا 1-2 کویت(اس اف اس-سیدنی-استرالیا)

28آبان 1356:استرالیا 0-1 کویت(صلح و دوستی-کویت-کویت)

27فروردین 1372:استرالیا 1-0 کویت(جالان بسار-سنگاپور-سنگاپور)

30فروردین 1372:استرالیا 1-3 کویت(جالان بسار-سنگاپور-سنگاپور)

2مهر 1373:استرالیا 0-0 کویت(شاه عالم-شاه عالم-مالزی)

13مهر 1379:استرالیا 1-0 کویت(شیخ زاید-دوبی-امارات)

25مرداد 1385:استرالیا 2-0 کویت(اس اف اس-سیدنی-استرالیا)

15شهریور 1385:استرالیا 0-2 کویت(صلح و دوستی-کویت-کویت)

15اسفند 1387:استرالیا 0-1 کویت(جیو-کانبرا-استرالیا)

16دی 1388:استرالیا 2-2 کویت(صلح و دوستی-کویت-کویت)

استرالیا-عمان

17تیر 1386:استرالیا 1-1 عمان(راجامانگالا-بانکوک-تایلند)

22مهر 1388:استرالیا 1-0 عمان(ویکتوری-ملبورن-استرالیا)

23آبان 1388:استرالیا 2-1 عمان(سلطان قابوس-مسقط-عمان)

19مهر 1390:استرالیا 3-0 عمان(اس اف اس-سیدنی-استرالیا)

20آبان 1390:استرالیا 0-1 عمان(سلطان قابوس-مسقط-عمان)

19خرداد 1391:استرالیا 0-0 عمان(سلطان قابوس-مسقط-عمان)

6فروردین 1392:استرالیا 2-2 عمان(اس اف اس-سیدنی-استرالیا)

استرالیا-کره جنوبی

 23آبان 1346:استرالیا 3-2 کره جنوبی(تونگ نات-سایگون-ویتنام)

22مهر 1348:استرالیا 2-1 کره جنوبی(دونگ دائمون-سئول-کره جنوبی)

28مهر 1348:استرالیا 1-1 کره جنوبی(دونگ دائمون-سئول-کره جنوبی)

30مهر 1351:استرالیا 1-1 کره جنوبی(دونگ دائمون-سئول-کره جنوبی)

2آبان 1351:استرالیا 2-0 کره جنوبی(دونگ دائمون-سئول-کره جنوبی)

6آبان 1352:استرالیا 0-0 کره جنوبی(اس اف اس-سیدنی-استرالیا)

19آبان 1352:استرالیا 2-2 کره جنوبی(دونگ دائمون-سئول-کره جنوبی)

22آبان 1352:استرالیا 1-0 کره جنوبی(دولت-هنگ کنگ-هنگ کنگ)

 5شهریور 1356:استرالیا 2-1 کره جنوبی(اس اف اس-سیدنی-استرالیا)

1آبان 1356:استرالیا 0-0 کره جنوبی(گودئوک-بوسان-کره جنوبی)

25مهر 1361:استرالیا 3-2 کره جنوبی(جالان بسار-سنگاپور-سنگاپور)

31خرداد 1366:استرالیا 5-6 کره جنوبی(دونگ دائمون-سئول-کره جنوبی)

14شهریور 1369:استرالیا 0-1 کره جنوبی(المپیک-سئول-کره جنوبی)

18شهریور 1369:استرالیا 0-1 کره جنوبی(گودئوک-بوسان-کره جنوبی)

24خرداد 1370:استرالیا 3-4 کره جنوبی(المپیک-سئول-کره جنوبی)

2مهر 1372:استرالیا 1-1 کره جنوبی(المپیک-سئول-کره جنوبی)

4مهر 1372:استرالیا 0-1 کره جنوبی(ناسیونال-هراره-زیمباوه)

3بهمن 1375:استرالیا 2-1 کره جنوبی(لانگ پارک-بریزبین-استرالیا)

22بهمن 1376:استرالیا 1-0 کره جنوبی(اس اف اس-سیدنی-استرالیا)

16مهر 1379:استرالیا 2-4 کره جنوبی(شیخ زاید-دوبی-امارات)

13خرداد 1380:استرالیا 0-1 کره جنوبی(جام جهانی-سوون-کره جنوبی)

15خرداد 1388:استرالیا 1-3 کره جنوبی(جام جهانی-سئول-کره جنوبی)

24دی 1389:استرالیا 1-1 کره جنوبی(خلیفه-دوحه-قطر)

24آبان 1391:استرالیا 2-1 کره جنوبی(هواسئونگ-هواسئونگ-کره جنوبی)

29تیر 1392:استرالیا 0-0 کره جنوبی(جام جهانی-سئول-کره جنوبی)

کویت-عمان

28اسفند 1352:کویت 5-0 عمان(صلح و دوستی-کویت-کویت)

11فروردین 1355:کویت 8-0 عمان(خلیفه-دوحه-قطر)

13فروردین 1358:کویت 2-0 عمان(الشعب-بغداد-عراق)

9فروردین 1361:کویت 2-0 عمان(بنی یاس-ابوظبی-امارات)

5فروردین 1363:کویت 0-0 عمان(سلطان قابوس-مسقط-عمان)

5فروردین 1365:کویت 2-0 عمان(ناسیونال-الرفاع-بحرین)

24اسفند 1366:کویت 2-0 عمان(ملک فهد-ریاض-عربستان)

5اسفند 1368:کویت 1-1 عمان(صلح و دوستی-کویت-کویت)

30مهر 1371:کویت 4-0 عمان(صلح و دوستی-کویت-کویت)

9آذر 1371:کویت 2-1 عمان(خلیفه-دوحه-قطر)

9مهر 1373:کویت 2-2 عمان(بیگ آرچ-هیروشیما-ژاپن)

22آبان 1373:کویت 0-0 عمان(بنی یاس-ابوظبی-امارات)

12اسفند 1374:کویت 3-0 عمان(سلطان قابوس-مسقط-عمان)

27مهر 1375:کویت 2-1 عمان(سلطان قابوس-مسقط-عمان)

18آبان 1377:کویت 5-0 عمان(ناسیونال-الرفاع-بحرین)

8آذر 1380:کویت 1-1 عمان(سلطان قابوس-مسقط-عمان)

29دی 1380:کویت 3-1 عمان(ملک فهد-ریاض-عمان)

5دی 1382:کویت 0-0 عمان(صلح و دوستی-کویت-کویت)

30دی 1385:کویت 1-2 عمان(بنی یاس-ابوظبی-امارات)

10بهمن 1386:کویت 1-1 عمان(سلطان قابوس-مسقط-عمان)

15دی 1387:کویت 0-0 عمان(سلطان قابوس-مسقط-عمان)

9بهمن 1387:کویت 0-1 عمان(صلح و دوستی-کویت-کویت)

12اسفند 1388:کویت 0-0 عمان(سلطان قابوس-مسقط-عمان)

15تیر 1390:کویت 1-1 عمان(کمیل شمعون-بیروت-لبنان)

5شهریور 1390:کویت 0-2 عمان(سلطان قابوس-مسقط-عمان)

23آذر 1390:کویت 2-0 عمان(احمد بن علی-الریان-قطر)

21آذر 1391:کویت 0-2 عمان(صلح و دوستی-کویت-کویت)

29آبان 1393:کویت 0-5 عمان(ملک فهد-ریاض-عربستان)

کویت-کره جنوبی

22اردیبهشت 1351:کویت 2-1 کره جنوبی(راجامانگالا-بانکوک-تایلند)

14شهریور 1353:کویت 4-0 کره جنوبی(آزادی-تهران-ایران)

17مهر 1356:کویت 0-1 کره جنوبی(دونگ دائمون-سئول-کره جنوبی)

14آبان 1356:کویت 2-2 کره جنوبی(صلح و دوستی-کویت-کویت)

21آذر 1357:کویت 0-2 کره جنوبی(راجامانگالا-بانکوک-تایلند)

30شهریور 1359:کویت 0-3 کره جنوبی(صلح و دوستی-کویت-کویت)

8مهر 1359:کویت 3-0 کره جنوبی(صلح و دوستی-کویت-کویت)

26مهر 1359:کویت 0-3 کره جنوبی(مردکا-کوالالامپور-مالزی)

9اردیبهشت 1360:کویت 2-0 کره جنوبی(صلح و دوستی-کویت-کویت)

14آذر 1363:کویت 0-0 کره جنوبی(جالان بسار-سنگاپور-سنگاپور)

10آبان 1369:کویت 0-1 کره جنوبی(کارگران-پکن-چین)

15مهر 1373:کویت 1-0 کره جنوبی(بیگ آرچ-هیروشیما-ژاپن)

23مهر 1373:کویت 2-1 کره جنوبی(بیگ آرچ-هیروشیما-ژاپن)

20آذر 1375:کویت 2-0 کره جنوبی(بنی یاس-ابوظبی-امارات)

20آذر 1377:کویت 0-1 کره جنوبی(راجامانگالا-بانکوک-تایلند)

25مهر 1379:کویت 1-0 کره حنوبی(ناسیونال-طرابلس-لیبی)

6مرداد 1383:کویت 0-4 کره جنوبی(شاندونگ-جینان-چین)

21بهمن 1383:کویت 0-2 کره جنوبی(جام جهانی-سئول-کره جنوبی)

18خرداد 1384:کویت 0-4 کره جنوبی(صلح و دوستی-کویت-کویت)

15شهریور 1390:کویت 1-1 کره جنوبی(صلح و دوستی-کویت-کویت)

10اسفند 1390:کویت 0-2 کره جنوبی(جام جهانی-سئول-کره جنوبی)

کره جنوبی-عمان

13مهر 1373:کره جنوبی 2-1 عمان(بیگ آرچ-هیروشیما-ژاپن)

5مهر 1382:کره جنوبی 1-0 عمان(جام جهانی-اینچئون-کره جنوبی)

29مهر 1382:کره جنوبی 1-3 عمان(سلطان قابوس-مسقط-عمان)

25بهمن 1382:کره جنوبی 5-0 عمان(مونسو-اولسان-کره حنوبی)


برچسب‌ها: جام ملتهای آسیا
پنجشنبه بیست و هفتم آذر 1393| 20:19 |محمدرضا| |

|________________________┍──────────────┤